browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

mustelamore about mustela

mustela


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Mustela 
 n : type genus of the family Mustelidae: minks and weasels [syn: 
 {Mustela}, {genus Mustela}] 




more about mustela